Töitämme

Työskentelemme tapahtuma-alan ja -markkinoinnin edelläkävijäyritysten, elinvoimaisten kaupunkien sekä yhteiskuntaa vaikuttavalla tavalla muuttavien järjestöjen kanssa.

Hyödynnämme laajaa liiketoiminta- ja toimialakokemustamme, tuotamme syvällistä asiantuntijuutta ja tuemme oikeaan suuntaan vievässä muutoksessa.

Tapahtumastrategiat ja kaupunkien tapahtumallisuus

Autamme tapahtumia hyödyntäviä yrityksiä ja kaupunkeja tapahtumallisuuden kehittämisessä sekä tapahtumastrategian luomisessa ja toteuttamisessa.

Kotkan kaupungin logo.
Kotkan Meripäivien toiminnan, organisaatiorakenteen ja siihen liittyvien vaikutusten selvittäminen, 2023

Kotkan Meripäivät on 1960-luvulta saakka järjestetty, Kotkan kaupungin omistama kaupunkifestivaali. Toteutimme Kotkan kaupungille selvitystyön, jonka tarkoituksena oli varmistaa Meripäivien asema Kotkan kaupungin kärkitapahtumana, matkailun vetonaulana ja yhtenä Suomen suurimmista festareista myös tulevaisuudessa.


Lahden kaupungin logo.
Selvitys kaupungin tapahtumatoiminnan organisoitumisesta ja asiantuntijanäkemys tulevaisuuden kehityssuunnista, 2022

Toteutimme Lahden kaupungille selvityksen, jonka tarkoituksena oli tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa kaupungin tapahtumatoimintojen organisoitumisesta ja tuloksellisuudesta suhteessa kaupungin asettamiin tavoitteisiin. Käsittelimme selvityksessä sekä suoraan kaupunkiorganisaatiossa, kaupungin tytäryhtiöissä, että ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien toimesta toteutuvia tapahtumia. Arvioimme toimintaa ja tuloksellisuutta suhteessa kaupungin strategisiin tavoitteisiin.


Porin kaupungin logo.
Yyterin tapahtuma-alueen profilointi ja käyttöohje, 2023

Toteutimme Porin kaupungille Yyterin alueen kehitystyöhön liittyen osaksi alueen tapahtumallisuuden kehityssuunnitelman ja Yyteriin kaavoitetun uuden tapahtuma-alueen profiloinnin. Kehityssuunnitelmassa määriteltiin, miten tapahtumia ja tapahtumallisuutta voidaan käyttää osana Porin vetovoimalle strategisesti tärkeän Yyterin alueen laajempaa kehitystä. Tapahtuma-alueen profiloinnissa tuotettiin selkeä määrittely alueelle soveltuvista tapahtumatyypeistä, jotka tukevat Yyteriin tavoiteltua kehitystä.


Prizztech Oy -logo
Satakunnan tapahtumateollisuusklusterin tulevaisuusstrategia, 2023

Prizztech Oy on satakuntalaisten kuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Me toteutimme Prizztechille ja Satakuntaan Suomen ensimmäisen alueellisen tapahtumateollisuuden klusterin strategian työkaluksi maakunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Strategiatyöhön osallistettiin klusterin yrityksiä, alueen kaupunkeja ja kuntia sekä matkailuyhtiöitä ja koulutussektoria.

Strategia on luettavissa täällä.

Vaikuttaminen, asiantuntijuus & selvitykset

Jaamme osaamistamme ja näkemystämme tapahtumajärjestämisestä ja tapahtumien hyödyntämisestä. Autamme käyttämään toimialatietoa vaikuttavalla tavalla.

Tapahtumateollisuus ry -logo
Toimialaymmärryksen luominen ja toimialatutkimuksen käynnistäminen, toimialajärjestön strategian fasilitointi ja johtaminen, toimialan tulevaisuusskenaariotyön fasilitointi, 2020-2022

Loimme mallin tapahtumateollisuuden toimialasta, johon perustuen agitoimme käyntiin tapahtuma-alan yhtenäisen edunvalvonnan käynnistymisen ja valtakunnallisen keskusjärjestön perustamisen keväällä 2020. Johdimme ja kehitimme järjestön toimintaa vuosina 2020-2022. Tänä aikana mm. toteutimme tapahtuma-alan ensimmäisen toimialatutkimuksen ja tapahtuma-alan koulutus- ja johtamisselvityksen sekä fasilitoimme järjestön strategian.

Tapahtuma-alan määrittely ja toimialaselvitys, TEM 2023:1, 2022

Vastasimme Tapahtumateollisuus ry:n tilauksesta tapahtuma-alan toimialamäärityksen ja -selvityksen toteuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle. Selvityksessä luotiin määrittely tapahtuma-alasta elinkeinona sekä toimijana kaupunkien toimintakentässä. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kansallisen kaupunkipolitiikan tueksi sekä luoda pohjaa tapahtuma-alan liiketoiminnan tunnistamiselle, toipumiselle ja kehittymiselle koronapandemia-ajan jälkeen.

TEM 2023:1, Tapahtuma-alan toimialamääritys ja yhteydet kaupunkikehittämiseen luettavissa täällä.


Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry -logo
Toimialan kehityshankkeen asiantuntijuus ja projektinhallinta, 2022-2023

Messu- ja tapahtumajärjestäjät Meta ry on ammattimaisia messujärjestäjiä edustava toimialajärjestö. Vastasimme toimiala-asiantuntijuuden ja projektinhallinnan toimittamisesta Meta ry:n hallinnoimaan laajaan messu- ja tapahtuma-alan kehityshankkeeseen. Hankkeessa toteutettiin mm. messualan kävijätutkimus, kompetenssikartoitus ja osaamisen kehittämisen kokonaisuus. Lisäksi hankkeessa selvitettiin tapahtuma-alan koulutuksen nykytilaa ja pohjustettiin alan tutkintokoulutuksen käynnistymistä.


Asiantuntijaluentoja ja koulutuksia toimialasta sekä tapahtumallisuuden ja kumppanuuksien hyödyntämisestä
Tampereen kaupungin logo.
Tampereen ammattikorkeakoulun logo.
Akaan kaupungin logo.

Liiketoiminnan konsultointi ja kehitys

Tuemme tapahtuma-alan yrityksiä strategian, liiketoiminnan, tuotteiden ja konseptien kehityksessä.

Helsingin Rock and Roll Oy -logo.
Helsingin Rock and Roll Oy:n strategiatyö, 2022-2023

Helsingin Rock and Roll Oy on vuonna 1991 perustettu tapahtuma- ja ravintola-alan yhtiö, joka vastaa Helsingin keskustassa sijaitsevien Tavastia- ja Semifinal-klubien sekä Ravintola Ilveksen toiminnasta. Konsultoimme Helsingin Rock and Roll Oy:n liiketoimintastrategian yhdessä Nordsalt Oy:n kanssa. Lisäksi olimme tukemassa yhtiön toimitusjohtajan rekrytointiprosessia perustajien ja pitkäaikaisten johtajien eläköityessä operatiivisesta toiminnasta.


Suomen Palloliiton tapahtumien asiakaskokemuksen ja kumppanuuksien kehittäminen, 2022

Suomen Palloliitto on Suomen suurin urheilun lajiliitto, jonka jäsenenä on lähes 900 jalkapalloseuraa. Työskentelimme Palloliiton kanssa jalkapallon A-maajoukkueen ottelutapahtumien parissa. Etsimme tapoja kehittää elämyksellisyyttä, parantaa asiakaskokemusta ja syventää kaupallisten kumppanuuksien merkityksiä. Työskentelyn ja työpajojen lopputuloksena syntyi yhteenveto ja suunnitelma otteluelämyksen ja kumppanuuksien kehittämismahdollisuuksista.